Αγροτικά

Ανάλυση εδάφους φύλλα

Ανάλυση Αγροτικών Δειγμάτων

Στα Αναλυτικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ μπορείται να πραγματοποιείσετε αναλύσεις αγροτικών δειγμάτων με σκοπό τον έλεγχο καταλληλότητας ενός εδάφους, τη διάγνωση των αναγκών του εδάφους και της καλλιέργειας σε θρεπτικά συστατικά και την τυχόν λίπανση. Επίσης πραγματοποιείστε αναλύσεις λιπασμάτων, ζωοτροφών, περιττωμάτων πτηνοτροφικών μονάδων, νερού άρδευσης και γάλα πρωτογενούς παραγωγής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για να ενημερωθείτε για το κόστος, την αποστολή ή δειγματοληψία και εξατομικευμένα πακέτα αναλύσεων που εξυπηρετούν τις δικές σας ανάγκες.

Διαπίστευση ΕΣΥΔ, Δοκιμές, Αρ.Πιστ. 689