Πελατολόγιο – Υπηρεσίες

Πελατολόγιο – Υπηρεσίες

Ύστερα από 25 και πλέον χρόνια από την ίδρυση των εργαστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Labs, τα εργαστήρια και το επιστημονικό μας προσωπικό διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία να εξυπηρετήσουν ένα ευρύ πελατολόγιο αποτελούμενο από:


Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) & ΒΙΟ.ΚΑ – ΕΕΛ

Ιδιωτικά και Δημόσια Κολυμβητήρια

Βιομηχανίες Εμφιάλωσης Φυσικού Μεταλλικού Νερού, Επιτραπέζιου Νερού, Αναψυκτικών

Ξενοδοχεία – Τουριστικά Καταλύματα – Νοσοκομεία – Κλινικές – Οίκοι Ευγηρίας

Λέσχες – Εστιατόρια Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. – Εστιατόρια – Κυλικεία – Fast Food – Πιτσαρίες

Τυροκομεία – Βιομηχανίες Γάλακτος

Σφαγεία – Βιοτεχνίες Κρέατος και Αλλαντικών

Βιοτεχνίες Αλιευμάτων – Ιχθυοτροφεία – Μονάδες Εξυγίανσης και Καθαρισμού Οστρακοειδών

Βιοτεχνίες και Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής και Παγωτού

Εργαστήρια Παραγωγής Άρτου και Αρτοπαρασκευασμάτων

Βιομηχανίες Κονσερβοποίησης

Αγροτικές Μονάδες Παραγωγής και Επεξεργασίας Τροφίμων

Ελαιοτριβεία – Επιχειρήσεις παραγωγής και Επεξεργασίας Ελαίων και Ελιάς

Κατασκευαστικές Εταιρίες