Εργαστηριακές Αναλύσεις

Εργαστηριακές αναλύσεις

 

Στα Διαπιστευμένα Αναλυτικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ μπορείτε να πραγματοποιήσετε μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις νερού, αποβλήτων, τροφίμων και αγροτικών δειγμάτων. Ύστερα από 25 και πλέον χρόνια δραστηριοποίησης στον χώρο, τα εργαστήρια και το επιστημονικό μας προσωπικό διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία να εξυπηρετήσουν ένα ευρύ φάσμα πελατολογίου. Παρέχεται ένα πλήθος από πακέτα αναλύσεων που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες κάθε πελάτη, καθώς επίσης και δειγματοληψία στον χώρο σας και συμβουλευτική υποστήριξη στην ερμηνεία των αναλύσεων.

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη για τις εργαστηριακές αναλύσεις είναι υψίστης σημασίας καθώς θα πρέπει να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, η αμεροληψία και η αμεσότητα στην επικοινωνία, σημεία τα οποία προσδίδουν υπεραξία στη διαδικασία της εργαστηριακής ανάλυσης. Με το κύρος της Διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ (Δοκιμές, Αρ.Πιστ 689) η επιλογή ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου είναι επιβεβλημένη.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για να ενημερωθείτε για το κόστος, την αποστολή ή δειγματοληψία και εξατομικευμένα πακέτα αναλύσεων που αφορούν:


Ανάλυση Νερού και Αποβλήτων

Πραγματοποιείστε:

 • Μικροβιολογική και Χημική ανάλυση πόσιμου ή ακατέργαστου νερού (ανθρώπινης κατανάλωσης, δικτύου), νερό γεώτρησης, νερό άρδευσης, νερό βιομηχανικής χρήσης, νερό κολύμβησης (πισίνα, ιαματικά), νερό σκυροδέματος (ΕΛΟΤ EN 1008), θαλασσινό νερό κ.ά.
 • Πρόγραμμα ελέγχου για Λεγεωνέλλα και Ψευδομονάδα στο νερό
 • Ανάλυση αποβλήτων υγρών (ΒΙΟΚΑ-ΕΕΛ) και στερεών (βιομηχανικά, αστικά, κτηνοτροφικά)

Ανάλυση Τροφίμων

Πραγματοποιείστε:

 • Μικροβιολογική και Χημική ανάλυση τροφίμων και ζωοτροφών
 • Διατροφική Επισήμανση – Κατασκευή και έλεγχος ετικέτας τροφίμων
 • Εκτίμηση και Επαλήθευση διάρκειας ζωής προϊόντων
 • Ανάλυση για αφλατοξίνες, μυκοτοξίνες, βαρέα μέταλλα, αλλεργιογόνα, συντηρητικά, τοξίνες, επιμολυντές, φυτοφάρμακα κ.ά σε τρόφιμα και ζωοτροφές
 • Ανάλυση τροφίμων για δήλωση gluten free, sugar free, lactose free, vegetarian-vegan, halal, kosher
 • Ανάλυση ελαιολάδου, μελιού, τυροκομικών – γαλακτοκομικών προϊόντων, κρεατοσκευασμάτων, σφάγιων κ.ά.
 • Μικροβιολογική Ανάλυση Επιφανειών και Αέρα
 • Ολική Μετανάστευση υλικού σε συσκευασίες τροφίμων

Ανάλυση Αγροτικών Δειγμάτων

Πραγματοποιείστε:

 • Εδαφική ανάλυση
 • Ανάλυση φύλλων (φυλλοδιαγνωστική εξέταση)
 • Ανάλυση ζωοτροφών – ιχθυοτροφών
 • Ανάλυση υγρών και στερεών λιπασμάτων
 • Ανάλυση περιττωμάτων πτηνοτροφικών μονάδων για Σαλμονέλα
 • Ανάλυση νωπού γάλακτος

Οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας πρότυπες μεθόδους σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία (Μέθοδοι ISO, APHA, USEPA, AOAC, ΚΤΠ, IDF, κ.ά.)


Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης ΕΣΥΔ Δοκιμές Αρ.Πιστ. 689