Πρόσθετα και Συντηρητικά Τροφίμων

Πρόσθετα και Συντηρητικά Τροφίμων

Τα πρόσθετα είναι ουσίες που προστίθενται στα τρόφιμα με σκοπό να πετύχουν ένα τεχνολογικό αποτέλεσμα, συνήθως τη διατήρηση ή την ενίσχυση της γεύσης, της εμφάνισης ή άλλων ιδιοτήτων του τροφίμου. Αυτές περιλαμβάνουν χρωστικές, γλυκαντικές ύλες, πηκτικούς παράγοντες, ενισχυτικά γεύσης, συντηρητικά κ.ά.

Τα συντηρητικά, ειδικότερα, είναι ουσίες που προστίθενται σε προϊόντα όπως τρόφιμα και ποτά με σκοπό την πρόληψη της αποσύνθεσης από μικροβιακή ανάπτυξη ή από ανεπιθύμητες χημικές αλλαγές.

Στο Εργαστήριο Διατροφικής Επισήμανσης και Χημικών Αναλύσεων Τροφίμων των ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Labs μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναλύσεις για τα εξής πρόσθετα και συντηρητικά τροφίμων:

  • Νιτρικά
  • Νιτρώδη
  • Θειώδη
  • Βενζοϊκό οξύ – Βενζοϊκά άλατα
  • Σορβικό οξύ – Σορβικά άλατα
  • Γαλακτικό οξύ
  • Κιτρικό οξύ
  • Οξικό Οξύ

Κανονισμός ΕΚ/1333/2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (πλήρης κατάλογος πρόσθετων και κωδικοποίηση Ε)