Νωπό Γάλα και Γαλακτοκομικά Προϊόντα

νωπό γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Πρόγραμμα Ελέγχου Νωπού Γάλακτος

Τα διαπιστευμένα Μικροβιολογικά & Χημικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ αναλαμβάνουν τις εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας του νωπού (αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου) γάλακτος στο πλαίσιο των κανόνων της ΚΟΑ.

Τα διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ εργαστήρια (δοκιμές, αρ. πιστ. 689) ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ έχουν την ικανότητα και την εμπειρία να καλύψουν όλες τις ανάγκες μικροβιολογικών και χημικών εργαστηριακών αναλύσεων σε τελικά προϊόντα, νερό, επιφάνειες, εξοπλισμό και προσωπικό που απαιτείται από το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας της μονάδας σας.

Επιπλέον, οι σύμβουλοί μας έχουν την εμπειρία και τη γνώση να καλύψουν τις ανάγκες σας σε κάθε συμβουλευτική υποστήριξη συστημάτων ISO.

Γάλα Νωπό & Παστεριωμένο
 • Λίπος
 • Πρωτεΐνες
 • Λακτόζη
 • Σ.Υ.Α.Λ (Στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους)
 • Ολικά Στερεά
 • Επείσακτο νερό
 • Ανίχνευση νοθείας
 • Ποσοτικός προσδιορισμός νοθείας (%)
 • Ανίχνευση – παρουσία ανασταλτικών παραγόντων  (αντιβιοτικά κλπ)
 • Σωματικά κύτταρα
 • Δοκιμή φωσφατάσης
Τυροκομικά & Γαλακτοκομικά Προϊόντα
 • Λίπος
 • Υγρασία
 • Πρωτεΐνες (Kjeldahl)
 • Αλατότητα
 • Ανίχνευση νοθείας Aγελαδινού
 • Ανίχνευση – παρουσία ανασταλτικών παραγόντων (αντιβιοτικά κλπ)