Τρόφιμα

Αναλύσεις-Τροφίμων

Μικροβιολογικές και Χημικές Αναλύσεις Τροφίμων

Η ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Labs πραγματοποιεί διαπιστευμένες μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις για τον έλεγχο ποιότητας σε πολλά είδη τροφίμων.

Ταυτόχρονα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατασκευή ετικέτας με την διατροφική δήλωση τροφίμων και για εξαγωγή των προϊόντων τόσο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του κανονισμού 1169/2011/ΕΕ, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε πάνω στις αναλύσεις που αφορούν τις ανάγκες σας, ώστε να διασφαλίσετε την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων σας.