Διαπίστευση ISO 17025

Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας

Διαπίστευση ΕΣΥΔ ISO 17025

Τα Εργαστήρια BIOXHMIKH είναι από τα πρώτα ιδιωτικά Αναλυτικά Εργαστήρια στην Ελλάδα που λειτουργούν σύμφωνα με τα συστήματα ποιότητας και τις αρχές του ISO 17025.

Αναλύσεις Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης - Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΚΥΑ Υ2/2600/2001 - Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), ISO 17025, Δοκιμές Αρ.Πιστ. 689

Δοκιμές Αρ.Πιστ. 689