Ζωοτροφές

Ανάλυση ζωοτροφών-ζωοτροφές

Ανάλυση σε Ζωοτροφές & Ιχθυοτροφές

Μελέτη ομοιογένειας
Ακατέργαστη πρωτεΐνη
Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες
Ακατέργαστες λιπαρές ουσίες
Ακατέργαστη τέφρα
Αμινοξέα
Βιταμίνες
Ιχνοστοιχεία
Βαρέα Μέταλλα
Τοξίνες
Ισταμίνη
Μικροβιολογικές Αναλύσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 767/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ