Λιπάσματα

Ανάλυση Λιπασμάτων

Αναλύσεις σε λιπάσματα, προσδιορισμός σε:

Αναλύσεις σε λιπάσματα, προσδιορισμός σε:

 • Κύρια Θρεπτικά Συστατικά:
  • Ολικό άζωτο (ΤΝ)
  • Αμμωνιακό άζωτο (NH4+-N)
  • Νιτρικό άζωτο (NO3-N)
  • Φώσφορος
  • Κάλιο
 • Δευτερεύοντα Θρεπτικά Συστατικά:
  • Ασβέστιο
  • Μαγνήσιο
  • Νάτριο
  • Θείο
 • Θρεπτικά ιχνοστοιχεία και άλλα στοιχεία:
  • Βόριο
  • Χαλκός
  • Σίδηρος
  • Ψευδάργυρος
  • Μαγγάνιο
  • Χλώριο
  • Λοιπά βαρέα μέταλλα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα λιπάσματα