Πρόγραμμα Ελέγχου για Λεγεωνέλλα

(Legionella spp) και Ψευδομονάδα (Pseudomonas) σε Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Οίκους Ευγηρίας

οδηγίες δειγματοληψίας νερού για να ανιχνεύσουμε τη νόσο των λεγεωναρίων
  • Πρόγραμμα Ελέγχου για Λεγεωνέλλα (Legionella spp) και Ψευδομονάδα (Pseudomonas) σε νερό από Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Οίκους Ευγηρίας

*Διαπιστευμένες δοκιμές κατά ISO 17025, Αρ. 689 ΕΣΥΔ