Πιστοποίηση – Μελέτες Συστημάτων Ποιότητας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε είδους επιχείρηση

Πιστοποίηση συστημάτων Ποιότητας

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Μελέτη και Εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας

H εταιρία μας με το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε είδους επιχείρηση, αναλαμβάνει τις μελέτες, την εφαρμογή και διαρκή υποστήριξη συστημάτων ποιότητας, όπως:

καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού σε επιχειρήσεις όπως:

  • Βιομηχανία Τροφίμων
  • Εμπόριο και διακίνηση τροφίμων
  • Διάθεση τροφίμων (εστιατόρια-κυλικεία-catering)
  • Παραγωγούς τροφίμων

Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας

H εταιρία μας μέσω των συνεργασιών με Διεθνώς αναγνωρισμένους και Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης, αναλαμβάνει τη διαδικασία πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησης σας.
 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε μια προσφορά Ολοκληρωμένης Υποστήριξης του Συστήματος Ποιότητας που σας ενδιαφέρει.