Πλάνο Αναλύσεων και Δειγματοληψίας HACCP

πλάνο αναλύσεων και δειγματοληψιών haccp

Τα αναλυτικά εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ είναι σε θέση να σας παρέχουν ολοκληρωμένο πλάνο αναλύσεων HACCP (Ανάλυση Κινδύνου και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) προσαρμοσμένο στις ανάγκες και απαιτήσεις της επιχείρησής σας.