Διαχείριση Ποιότητας

Διαχείριση Ποιότητας

Διαχείριση ποιότητας

Όλο και περισσότερο γίνεται πλέον αποδεκτό ότι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών και η σύνδεσή τους με την ικανοποίηση του πελάτη είναι το κλειδί για την επιβίωση οποιασδήποτε επιχείρησης/ οργανισμού. Οι πελάτες εμπιστεύονται και προτιμούν μια εταιρία επειδή τα παρεχόμενα προϊόντα (αγαθά-υπηρεσίες) έχουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες τους και τους ευχαριστούν. Έτσι εφαρμόζοντας και πιστοποιώντας ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εξασφαλίζεται η αναγνωρισιμότητα της επιχείρησής σας.

Εφαρμόζοντας ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, κάνετε γνωστό στους πελάτες σας ότι τηρείτε συγκεκριμένες διαδικασίες:

  • που εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα στα προϊόντα σας και στις υπηρεσίες σας (ISO 9001).
  • ότι σέβεστε το περιβάλλον (ISO 14001).
  • ότι σέβεστε τους εργαζόμενους σας και αποδεικνύετε εμπράκτως το ενδιαφέρον σας για την ασφάλειά τους (ISO 45001).
  • ότι τεκμηριώνεται η ακρίβεια και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των αναλύσεων του εργαστηρίου σας μέσω της διαπίστευσης σας (ISO 17025).

H εταιρία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Labs με το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναλαμβάνει τις μελέτες και την εφαρμογή και διαρκή υποστήριξη των αναφερθέντων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε μια προσφορά Ολοκληρωμένης Υποστήριξης του Συστήματος Ποιότητας που σας ενδιαφέρει.