Αναλυτικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ

Εταιρικό Προφίλ

Βιοχημική

Τα Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ, ως ένα από τα μεγαλύτερα διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών στην Ελλάδα, συμπληρώνουν 25 χρόνια εμπειρίας και αποδεδειγμένης ικανότητας στην παροχή Εργαστηριακών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών με ακρίβεια, εγκυρότητα και συνέπεια.

Βιοχημική

Η ομάδα των ειδικών επιστημόνων μας είναι διαθέσιμη για να παρέχει εξειδικευμένες λύσεις που ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες του πελάτη. Η εταιρεία εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ζωοτροφών, τον τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος και τον Αγροτικό τομέα, αναπτύσσοντας συνεχώς το δίκτυο εξυπηρέτησης σε κομβικά σημεία της Ελλάδας.

 

Τα Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ είναι διαπιστευμένα και πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 και ISO 9001.

25+ Χρόνια εμπειρίας

Oι ρίζες της εταιρείας χρονολογούνται στο 1996, με τη δημιουργία του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας αρχικά, στοχεύοντας την κάλυψη των αναγκών της ραγδαία αναπτυσσόμενης Βιομηχανία Τροφίμων στην Κεντρική Ελλάδα. Μετά από πολλές επιτυχημένες συνεργασίες στον τομέα των Μικροβιολογικών Αναλύσεων και των Συστημάτων Διαχείρισης στη Βιομηχανία Τροφίμων, η σύγχρονη εποχή της εταιρίας ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 με την ίδρυση του πλήρως εξοπλισμένου Τμήματος Χημικών Αναλύσεων, με σκοπό τα Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ να γίνουν ένα από τα πιο έγκριτα Εργαστήρια Δοκιμών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα.
 

Υπηρεσίες & Δραστηριότητες

Oι ρίζες της εταιρείας χρονολογούνται στο 1996, με τη δημιουργία του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας αρχικά, στοχεύοντας την κάλυψη των αναγκών της ραγδαία αναπτυσσόμενης Βιομηχανία Τροφίμων στην Κεντρική Ελλάδα. Μετά από πολλές επιτυχημένες συνεργασίες στον τομέα των Μικροβιολογικών Αναλύσεων και των Συστημάτων Διαχείρισης στη Βιομηχανία Τροφίμων, η σύγχρονη εποχή της εταιρίας ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 με την ίδρυση του πλήρως εξοπλισμένου Τμήματος Χημικών Αναλύσεων, με σκοπό τα Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ να γίνουν ένα από τα πιο έγκριτα Εργαστήρια Δοκιμών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα.
 

Μετράμε την επιτυχία με την ικανοποίηση των πελατών μας. Έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε ένα επίπεδο υπηρεσιών που δίνει την δυνατότητα στους πελάτες μας να λαμβάνουν έγκαιρες και στοχευμένες αποφάσεις. Δεδομένου ότι η εταιρεία μας συνεχίζει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται, το ίδιο κάνουν και τα συστήματα μας και οι συνεργασίες μας γίνονται πιο αποδοτικές.

 

Οι εργαστηριακές υπηρεσίες παρέχονται στις διαπιστευμένες εγκαταστάσεις μας, που βρίσκονται στη Λαμία, στην καρδιά της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, στα Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ λειτουργούν τα εξής τμήματα και εργαστήρια αναλύσεων:

  • Μικροβιολογικό Εργαστήριο ελέγχου τροφίμων, νερού, αποβλήτων

  • Χημικό Εργαστήριο αναλύσεων νερού, αποβλήτων, εδάφους, φύλλων

  • Εργαστήριο Διατροφικής Επισήμανσης και Χημικών Αναλύσεων Τροφίμων

  • Εργαστήριο Ελέγχου Νωπού Γάλακτος

  • Εργαστήριο Ρυπαντών και Επιμολυντών Τροφίμων και Νερού

  • Εργαστήριο Οργανοληπτικών Δοκιμών

 
Επιπλέον, στις δραστηριότητες των Εργαστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ περιλαμβάνονται:
  • το Τμήμα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας υπεύθυνο για την κάλυψη των εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων από φορείς ελέγχου και πιστοποίησης, στο πλαίσιο των κριτηρίων των διεθνών προτύπων για την ποιότητα και τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων. (ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC). Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την οργάνωση των συστημάτων διαχείρισης (ISO 17025, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), με στόχο τη στήριξη της συνεχούς ανάγκης για βελτίωση και τη συμμόρφωση με την υψηλή ποιότητα και αποδοτικότητα των προτύπων διαχείρισης.

  • το Τμήμα Περιβαλλοντικών Μελετών και Εφαρμογών

  • η Μονάδα Νομοθετικής Υποστήριξης Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 
Στα Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ, είμαστε δεσμευμένοι ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών, η ποιότητα του περιβάλλοντος και του αγροδιατροφικού τομέα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ισχυρών, μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας και τη θετική συνεισφορά μας στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε.