Φύλλα

Ανάλυση εδάφους φύλλα

Φυλλοδιαγνωστική – Ανάλυση φύλλων

Τί είναι η φυλλοδιαγνωστική ανάλυση;

Η φυλλοδιαγνωστική ανάλυση είναι χημική ανάλυση ενός αριθμού δειγμάτων φύλλων, από την οποία προσδιορίζεται η περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά στοιχεία, με σκοπό να γίνει εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης του δέντρου. Παρότι τα θρεπτικά συστατικά στο έδαφος και ιδιαιτέρως το άζωτο, έχουν κινητικότητα και μεταβάλλονται, η φυλλοδιαγνωστική εξέταση έχει ιδιαίτερη πρακτική αξία γιατί, από τα αποτελέσματά της είναι δυνατόν να εκτιμηθεί και ο βαθμός διαθεσιμότητας ενός θρεπτικού στοιχείου που βρίσκεται στο έδαφος, δηλαδή η δυνατότητα του δέντρου να το προσλάβει. Βασικά πλεονεκτήματα της φυλλοδιαγνωστικής αποτελούν η πρόληψη των τροφοπενιών και η αξιολόγηση/διαχείριση της λίπανσης. Ενώ σε συνδυασμό με ανάλυση εδάφους, παρέχεται πλήρης εικόνα της θρεπτικής κατάστασης των καλλιεργειών, και διευκολύνεται η διάγνωση για τον εντοπισμό του προβλήματος.
Τα Αναλυτικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ, είναι σε θέση να σας παρέχουν ολοκληρωμένο πακέτο αναλύσεων φύλλων, αλλά και να σας καθοδηγήσουν στην σωστή δειγματοληψία αυτών.
Πακέτο αναλύσεων φύλλων:
 • Άζωτο (Ν)
 • Φώσφορος (P)
 • Κάλιο (K)
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Χαλκός (Cu)
 • Ψευδάργυρος (Zn)
 • Βόριο (B)
 • Ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων

Σε πολλές περιπτώσεις , οι καλλιεργητές έχουν διαπιστώσει ότι το κόστος για κάθε δείγμα φύλλων έχει επιστραφεί πολλές φορές σε μειωμένο κόστος λιπασμάτων ή/και παραγωγή προϊόντων υψηλότερης ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.