Έδαφος

ανάλυση εδάφους

Εδαφολογική Ανάλυση

Η ικανότητα του εδάφους να εφοδιάζει τα φυτά με διαθέσιμα θρεπτικά είναι γνωστή με τον όρο “γονιμότητα”. Η παράμετρος αυτή όπως γίνεται αντιληπτό, είναι αποφασιστικής σπουδαιότητας και σημασίας στον καθορισμό της πρόβλεψης των αναγκών σε λιπάσματα για την ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών. Η ανάλυση του εδάφους αναμφισβήτητα θεωρείται ως το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνεται από τον κάθε παραγωγό πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας. Η εδαφολογική ανάλυση μας δίνει πληροφορίες για την διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος. Ενώ αν συνδυαστεί με φυλλοδιαγνωστική, παρέχεται πλήρης εικόνα της θρεπτικής κατάστασης των καλλιεργειών, και διευκολύνεται η διάγνωση για εντοπισμό τυχών προβλήματος.
Με την ανάλυση του εδάφους:
 • Οι λιπάνσεις γίνονται ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους και της καλλιέργειας.
 • Δεν προστίθενται στοιχεία στα οποία υπάρχει επάρκεια στο χώμα, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη οικονομία χρημάτων και να μην καταστρέφεται η ισορροπία του φυτού.
 • Προστίθονται στοιχεία που λείπουν, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερες αποδόσεις.

Βασικά στοιχεία:

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Ολικά ανθρακικά
 • Μηχανική σύσταση κατά Bouyoukos
 • Οργανική ουσία

Θρεπτικά στοιχεία:

 • Άζωτο
 • Φώσφορος
 • Κάλιο

Ιχνοστοιχεία:

 • Χαλκός
 • Σίδηρος
 • Μαγγάνιο
 • Βόριο
 • Ψευδάργυρος
 • Μαγνήσιο
 • Ασβέστιο

Τα Αναλυτικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ, είναι σε θέση να σας παρέχουν ολοκληρωμένο πακέτο αναλύσεων εδάφους, αλλά και να σας καθοδηγήσουν στην σωστή δειγματοληψία αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.