Οδηγίες δειγματοληψιας φύλλων-Φυλλοδιαγνωστική

Ανάλυση εδάφους φύλλα
 
 
 
 
 
Οδηγίες δειγματοληψίας φύλλων από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
Κατά την δειγματοληψία τα φύλλα συλλέγονται σε διατρητές πλαστικές σακούλες, οι οποίες παραμένουν ανοικτές για να αερίζονται καλύτερα, τοποθετούνται αμέσως σε δροσερό χώρο (ψυγείο) και μεταφέρονται όσο το δυνατό γρηγορότερα στο εργαστήριο για χημική ανάλυση. Για την ταυτοποίηση του δείγματος αναγράφονται σε ετικέτα τα στοιχεία προέλευσής του: Ονοματεπώνυμο παραγωγού, Δήμος, Δημ. Διαμέρισμα, τοποθεσία, αριθμός αγροτεμαχίου ή κωδικός αριθμός του κτήματος (εάν υπάρχει), ποικιλία, υποκείμενο ηλικία, αριθμός στρεμμάτων και συνολικός αριθμός δένδρων.

 

Δειγματοληψία φύλλων Μηλιάς

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται την περίοδο περί τα μέσα Ιουλίου στις πεδινές περιοχές, τέλη Ιουλίου στις ημιορεινές περιοχές, και αρχές Αυγούστου στις ορεινές περιοχές. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται 80-100 υγιή φύλλα (με μίσχο), από το μέσο ετησίων βλαστών μέσης ζωηρότητας (όχι λαίμαργοι ή πολύ ασθενικοί) που βρίσκονται στην περιφέρεια της κόμης των δένδρων και σε ύψος 1,5–2 μέτρα από το έδαφος. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε ανάλογο αριθμό δένδρων του οπωρώνα ακολουθώντας τις διαγώνιες του κτήματος (από κάθε 50 έως 10ο δένδρο) και μάλιστα από κάθε δένδρο λαμβάνονται 4 φύλλα που βρίσκονται στις τέσσερις κατευθύνσεις του ορίζοντα. Στην εικόνα παρακάτω φαίνονται οι θέσεις μέσα στο χωράφι από τις οποίες μπορεί να γίνει η δειγματοληψία των φύλλων για να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα.

Δειγματοληψία φύλλων Ελιάς

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται 120-150 υγιή φύλλα (με μίσχο), από το μέσο ετησίων βλαστών μέσης ζωηρότητας μήκους 30-50 cm (όχι λαίμαργοι ή πολύ ασθενικοί) που βρίσκονται στην περιφέρεια της κόμης των δένδρων και σε ύψος 1,5–2 μέτρα από το έδαφος. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε ανάλογο αριθμό δένδρων του οπωρώνα ακολουθώντας τις διαγώνιες του κτήματος και μάλιστα από κάθε δένδρο λαμβάνονται φύλλα που βρίσκονται στις τέσσερις κατευθύνσεις του ορίζοντα.

Δειγματοληψία φύλλων Ροδακινιάς

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται την περίοδο αρχές Ιουλίου στις πεδινές περιοχές και μέσα Ιουλίου στις ημιορεινές περιοχές.
Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται 60-80 υγιή φύλλα (με μίσχο), από το μέσο ετησίων βλαστών μέσης ζωηρότητας (όχι λαίμαργοι ή πολύ ασθενικοί) που βρίσκονται στην περιφέρεια της κόμης των δένδρων και σε ύψος 1,5–2 μέτρα από το έδαφος. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε ανάλογο αριθμό δένδρων του οπωρώνα ακολουθώντας τις διαγώνιες του κτήματος και μάλιστα από κάθε δένδρο λαμβάνονται 4 φύλλα που βρίσκονται στις τέσσερις κατευθύνσεις του ορίζοντα.

Δειγματοληψία φύλλων Κερασιάς

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται την περίοδο αρχές Ιουλίου στις πεδινές περιοχές, μέσα Ιουλίου στις ημιορεινές περιοχές και τέλη Ιουλίου στις ορεινές περιοχές.Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται 60-80 υγιή φύλλα (με μίσχο), από το μέσο ετησίων βλαστών μέσης ζωηρότητας (όχι λαίμαργοι ή πολύ ασθενικοί) που βρίσκονται στην περιφέρεια της κόμης των δένδρων και σε ύψος 1,5–2 μέτρα από το έδαφος. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε ανάλογο αριθμό δένδρων του οπωρώνα ακολουθώντας τις διαγώνιες του κτήματος (από κάθε 50 έως 10ο δένδρο) και μάλιστα από κάθε δένδρο λαμβάνονται 4 φύλλα που βρίσκονται στις τέσσερις κατευθύνσεις του ορίζοντα.

Δειγματοληψία φύλλων Αχλαδιάς

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται την περίοδο περί τα μέσα Ιουλίου στις πεδινές περιοχές τέλη Ιουλίου στις ημιορεινές περιοχές, και αρχές Αυγούστου στις ορεινές περιοχές.
Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται 80-100 υγιή φύλλα (με μίσχο), από το μέσο ετησίων βλαστών μέσης ζωηρότητας (όχι λαίμαργοι ή πολύ ασθενικοί) που βρίσκονται στην περιφέρεια της κόμης των δένδρων και σε ύψος 1,5–2 μέτρα από το έδαφος. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε ανάλογο αριθμό δένδρων του οπωρώνα ακολουθώντας τις διαγώνιες του κτήματος (από κάθε 50 έως 10ο δένδρο) και μάλιστα από κάθε δένδρο λαμβάνονται 4 φύλλα που βρίσκονται στις τέσσερις κατευθύνσεις του ορίζοντα.

Δειγματοληψία φύλλων Δαμασκηνιάς

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται την περίοδο περί τα μέσα Ιουλίου στις πεδινές περιοχές τέλη Ιουλίου στις ημιορεινές περιοχές, και αρχές Αυγούστου στις ορεινές περιοχές.
Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται 80-100 υγιή φύλλα (με μίσχο), από το μέσο ετησίων βλαστών μέσης ζωηρότητας (όχι λαίμαργοι ή πολύ ασθενικοί) που βρίσκονται στην περιφέρεια της κόμης των δένδρων και σε ύψος 1,5–2 μέτρα από το έδαφος. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε ανάλογο αριθμό δένδρων του οπωρώνα ακολουθώντας τις διαγώνιες του κτήματος (από κάθε 50 έως 10ο δένδρο) και μάλιστα από κάθε δένδρο λαμβάνονται 4 φύλλα που βρίσκονται στις τέσσερις κατευθύνσεις του ορίζοντα.

Δειγματοληψία φύλλων Βερικοκιάς

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται την περίοδο αρχές Ιουλίου στις πεδινές περιοχές και μέσα Ιουλίου στις ημιορεινές περιοχές.
Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται 60-80 υγιή φύλλα (με μίσχο), από το μέσο ετησίων βλαστών μέσης ζωηρότητας (όχι λαίμαργοι ή πολύ ασθενικοί) που βρίσκονται στην περιφέρεια της κόμης των δένδρων και σε ύψος 1,5–2 μέτρα από το έδαφος. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε ανάλογο αριθμό δένδρων του οπωρώνα ακολουθώντας τις διαγώνιες του κτήματος και μάλιστα από κάθε δένδρο λαμβάνονται 4 φύλλα που βρίσκονται στις τέσσερις κατευθύνσεις του ορίζοντα.

Δειγματοληψία φύλλων Ακτινιδιάς

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται την περίοδο μέσα Ιουλίου στις πεδινές περιοχές και τέλος Ιουλίου στις ημιορεινές περιοχές. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται 60-80 υγιή φύλλα (με μίσχο), από το μέσο ετησίων βλαστών μέσης ζωηρότητας (όχι λαίμαργοι ή πολύ ασθενικοί) που βρίσκονται στην περιφέρεια της κόμης των δένδρων και σε ύψος 1,5–2 μέτρα από το έδαφος. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε ανάλογο αριθμό δένδρων του οπωρώνα ακολουθώντας τις διαγώνιες του κτήματος και μάλιστα από κάθε δένδρο λαμβάνονται 4 φύλλα που βρίσκονται στις τέσσερις κατευθύνσεις του ορίζοντα.

Δειγματοληψία φύλλων Αμπέλου

Η δειγματοληψία μπορεί να γίνει σε δυο διαφορετικά στάδια της βλαστικής περιόδου: κατά την άνθηση και κατά τον περκασμό. Σε γενικές γραμμές, προτιμότερη είναι η δειγματοληψία κατά την άνθηση, όταν έχει πέσει το 50-80% περίπου των πηλιδίων. Στο στάδιο αυτό τα πρέμνα δείχνουν σημάδια για τυχόν ελλείψεις και τα φύλλα τους είναι επαρκώς ώριμα. Η περίοδος αυτή είναι επίσης κατάλληλη για να προσδιοριστεί το πρόγραμμα λίπανσης και να διορθωθούν οποιεσδήποτε ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων, πριν αρχίσει η ωρίμανση των σταφυλιών. Η συλλογή του δείγματος είναι προτιμότερο να γίνεται μέχρι τις 10:00, πριν εμφανιστεί υδατικό στρες και πριν πραγματοποιηθεί μεταφορά θρεπτικών στοιχείων. Για να πάρουμε δείγμα στο στάδιο της άνθησης, διαλέγουμε γόνιμους βλαστούς, οι οποίοι είναι επαρκώς εκτεθειμένοι στην ηλιακή ακτινοβολία και έχουν κανονική ζωηρότητα. Στη συνέχεια αφαιρούμε το φύλλο που βρίσκεται απέναντι από το κατώτερο σταφύλι, κόβουμε το έλασμα και κρατάμε το μίσχο. Συλλέγουμε περίπου 100 μίσχους, οι οποίοι αποτελούν το δείγμα.

Από την άλλη μεριά, η περίοδος του περκασμού κρίνεται η πλέον κατάλληλη ώστε να πάρουμε πληροφορίες για την ισορροπία καλίου-μαγνησίου. Για να πάρουμε δείγμα στο στάδιο του περκασμού λαμβάνονται 60-80 υγιή φύλλα (με μίσχο). Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε ανάλογο αριθμό πρέμνων ακολουθώντας τις διαγώνιες του κτήματος. Επιλέγεται το πιο πρόσφατα πλήρως ώριμο φύλλο του κυρίου βλαστού, δηλαδή το τελευταίο του βλαστού που έχει αποκτήσει πλήρες μέγεθος στη φάση της δειγματοληψίας και είναι συνήθως το 6ο ή το 7ο φύλλο από την αυξανόμενη κορυφή ενός ενεργά αναπτυσσόμενου βλαστού.