Οδηγίες δειγματοληψίας Θαλασσινού νερού

χημική ανάλυση νερού

ΟΔΗΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ από το ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ http://www.keelpno.gr/Portals/6qtAq5

thal1_deigma_thalassiwn_idatwn_mikr_anal

 

ΟΔΗΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ XHMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ από το ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ http://www.keelpno.gr/Portals/ovZLZf

thal2_deigma_thalassiwn_idatwn_xim_anal