Το Χρώμιο (Cr) και οι ενώσεις του στο πόσιμο νερό – Η περίπτωση του Εξασθενούς Χρωμίου Cr(VI)

χημική ανάλυση πόσιμου νερού

    To Cr είναι ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει φυσικά στο φλοιό της γης και απαντάται στις ενώσεις του με τις δύο πιο συνηθισμένες του οξειδωτικές καταστάσεις, ως τρισθενές [Cr(III)] και ως εξασθενές [Cr(VI)] χρώμιο, ενώ πιο σπάνια θα βρεθεί ως μεταλλικό, στοιχειακό χρώμιο [Cr(0)].

Το Cr βρίσκεται φυσικά στο πόσιμο νερό σε συγκεντρώσεις συνήθως της τάξης του 5 μg/L και η πρόσληψή του σε αυτή την ποσότητα δρα ευεργετικά παρεμποδίζοντας την εμφάνιση ήπιου διαβήτη, αρτηριοσκλήρωσης και καρδιαγγειακών παθήσεων, ενώ η έλλειψή του σχετίζεται με καθυστέρηση της ανάπτυξης, αλλοίωση του κερατοειδούς και ελλιπή ενεργοποίηση της ινσουλίνης.

To χρώμιο με την εξασθενή μορφή του, ως Cr(VI) δηλαδή, βρίσκεται φυσικά στο νερό και είναι αρκετά τοξικό και ευκίνητο, αλλά μετατρέπεται εύκολα στο μη τοξικό Cr(III) από τις οργανικές ουσίες του νερού, όμως τα μεγάλα επίπεδα συγκεντρώσεων Cr(VI) μαρτυρούν ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα (η οποία μπορεί να είναι φυσική ή ανθρωπογενής). H πρόσληψη υπερβολικών ποσοτήτων Cr(VI) μέσω του νερού μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο συκώτι και τους πνεύμονες, ενώ θεωρείται και πιθανή καρκινογόνος ουσία που προσβάλει την πεπτική χώρα.

Στο πόσιμο νερό έχει θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Οδηγία 98/83/EC ως ενδεικτικό ανώτατο επιτρεπτό όριο ολικού Cr τα 50 μg/L, χωρίς να υπάρχει ανώτατο επιτρεπτό όριο ειδικά για το Cr(VI). Το γεγονός δικαιολογείται στο ότι οι ενώσεις του Cr(VI) συμπεριλαμβάνονται ήδη στο θεσμοθετημένο όριο του ολικού Cr. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί πως στις ΗΠΑ, η USΕΡΑ έχει θεσπίσει ως ενδεικτικό ανώτατο επιτρεπτό όριο ολικού Cr στο πόσιμο και υπόγειο νερό τα 100 μg/L, θεωρώντας αυτό το επίπεδο ασφαλές για την υγεία του ανθρώπου.

Λίνα Δ.Τσαμίλη
Χημικός Μηχανικός, MSc

Υπεύθυνη Χημικών Αναλύσεων
Τμήμα Περιβαλλοντικών Μελετών & Εφαρμογών

 
Χρήσιμος σύνδεσμος
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)-Χρώμιο στο Πόσιμο Νερό:http://www.who.int/water_sanitatio…/…/chemicals/chromium.pdf

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν :